O FK 2008

Filosofický klub 2008 vznikl z potřeby vyměňovat si názory na filosofická témata, sdružit zájemce o filosofii a dát prostor lidem, kteří svobodně uvažují o světě, sobě a svých bližních. Zveřejňování příspěvků je zatím zaměřeno na Internet/www stránky. Publikace a diskuse o zaslaných i nezaslaných textech, jak doufáme, budou i nadále pokračovat.

Zaměření klubu

Klub je intelektuálního zaměření, bez jakékoli předběžné podmínky pro členství v klubu. Filosofické školní vzdělání není pochopitelně rovněž podmínkou. Počítá se s diskusemi nad filosofickými a filosoficky laděnými díly. Rovněž uvažujeme o přednáškách na filosofická témata, které má právo uspořádat každý člen. Společné studium filosofické literatury je možné, ale nemá suplovat školní vzdělání. Na základě návrhu členů mohou v rámci klubu vzniknout i jiné než čistě filosofické aktivity. Jsme i pro spolupráci s jinými filosofickými společnostmi nebo i s filosofy, kteří se nechtějí stát našimi členy.

Vznik klubu

Klub vznikl v oblasti Ostravska a jeho působnost je celorepublikově rozšířena. Setkání členů na dohodnutém místě a v dohodnutém čase je otázkou dohody mezi členy, rovněž tak struktura ráz setkání. Běžné jistě budou i písemné a telefonické kontakty mezi členy.Vaše iniciativní nápady co se týče činnosti klubu budou vřele přivítány.Pokud chcete být na webových stránkách uvedeni jako členové klubu uveďte prosím, dle Vašeho uvážení, třeba jen některé z osobních údajů: jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefonický kontakt, datum narození, vzdělání a profesi, resp. o co se ve filosofii zajímáte.

Filosofický klub 2008 nemá ambice tvořit svou doktrínu či stát se filosofickou školou. Slouží pouze k svobodné výměně názorů lidí nejrůznějšího věku a povolání.Členství je bezplatné a bezpříspěvkové. Eventuální náklady, které vzniknou jednotlivcům a souvisejí s členstvím v klubu si hradí každý sám.

Rovněž je možné v rámci klubu na základě individuálního zájmu provádět vzájemné zapůjčení filosofické literatury, o kterou bude mít člen zájem.

Veškeré konkrétní aktivity, s filosofií přímo nesouvisející, podléhají prodiskutování a vyjádření se členů klubu.