Filosofický klub 2008

Filosofové různých úrovní a profesí, zveme Vás do Filosofického klubu 2008, který je pokračováním Filosofického klubu 2001.

Orientujeme se na internet, e-maily , webbové strálnky. I nadále se chceme osobně setkávat, polemizovat, diskutovat , vzájemně se obohacovat. Vše záleží jen na Vás a Vaší aktivitě.

Myšlenky Vámi navržené mohou být po další diskusi mezi členy a lidmi kolem klubu zakomponovány do koncepce klubu. V základní struktuře členů klubu jsou 4 úrovně členění.

Činnost FK 2008 by se měla týkat cca 30 oblastí. Navíc je připraveno k filosofování přes 100 témat. Každý člen má právo v rámci FK vést své rubriky, jejichž náplň, strukturu a způsob vedení si volí člen sám vzhledem ke své chuti. Vše blíže a podrobně o klubu — na požádání.

Myšlenka a duch klubu

Myšlenku a ducha klubu necháváme dále k široké všeobecné otevřené diskusi, ale duch přátelství by zde určitě chybět neměl. V budoucnu se počítá i s honorováním příspěvků podle jejich filosofické a literární kvality, což ohodnotí arbitr-kritik.

Zakladatelem klubu a administrátorem je ing. Petr Pasz. Počítá se se zřízením 2 míst – arbitr-kritik a arbitr- smírčí sporů. FK má své 3 cíle – hlavní, minimální a maximální.

Detailní informace o činnosti klubu získáte na ppasz@volny.cz
eventuelně na telefonních číslech
596412284
732964830